Türkiye BlueMissionMed HUB in action!

Mobilising stakeholders from Türkiye towards the implementation of transformative innovative solutions for the EU Mission Ocean and Waters within the Mediterranean basin.

10 June 2024, 13:50 – 16:45 (TR Time / GMT +3)
Language: TR – EN (There will be a Turkish subtitle/translation option for English Presentations)
Format: Online
Organiser: METU Institute of Marine Sciences

Agenda available here
Register here

The “Türkiye BlueMissionMed HUB in Action” event, scheduled for 10 June 2024, is aimed at stakeholders from Türkiye towards the realization of transformative innovative solutions for the EU Mission Ocean and Waters within the Mediterranean basin.

The workshop aims to showcase transformative innovative solutions to support Mission Oceans’ goals regarding clean seas and oceans and as well as to mobilize relevant actors to implement these solutions at the national level.

The main topic of the workshop will be the reduction and prevention of pollution in different sectors (such as wastewater treatment, plastic industry, fisheries and aquaculture) at the level of cities and regions. The event aims to mobilize relevant actors by providing a platform for dialogue and feedback through the sharing of selected solutions in order to successfully implement these innovative solutions in our region.

Please join us and register for this online workshop which promises to be rich in collaborations and progress toward our common goal of protecting marine ecosystems.

The workshop link will be sent to registrants via email.
For more information about the event, please contact: Ezgi Sahin, METU Institute of Marine Sciences

Türkiye BlueMissionMed HUB Faaliyette!

Türkiye paydaşlarını, Ufuk Avrupa “Okyanuslar ve Suların Restorastonu Misyonu”na yönelik dönüştürücü yenilikçi çözümlerin uygulanması yönünde harekete geçirmek.

10 Haziran 2024, 13:50 – 16:45 (TR Saati / GMT +3)
Dil: TR – ING (İngilizce sunular için Türkçe altyazı/çeviri seçeneği olacaktır)
Format: Çevrimiçi
Organizatör: ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü

Taslak Çalıştay Gündemi
Çalıştay Kayıt Linki

Ufuk Avrupa “Okyanuslar ve Suların Restorasyonu Misyonu”nun temiz denizler ve okyanuslar ile ilgili hedeflerinin desteklenmesine yönelik “Türkiye, Akdeniz Hub’ı Çalıştayı” 10 Haziran 2024 tarihinde çevrimiçi düzenlenmektedir.

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü tarafından düzenlenen bu “Ulusal Paydaşları, Ufuk Avrupa Misyonu’na Yönelik, Akdeniz Ve Sular İçin Dönüştürücü Yenilikçi Çözümlerin Uygulanması İçin Harekete Geçirme” Çalıştayı ile Misyon Okyanuslar’ın temiz denizler ve okyanuslar ile ilgili hedeflerinin desteklenmesine yönelik dönüştürücü yenilikçi çözümlerin paylaşılması ve ilgili aktörlerin bu çözümlerin ulusal düzeyde uygulanmasına yönelik harekete geçirilmesi hedeflenmektedir.

Çalıştay’ın ana konusu şehirler ve bölgeler düzeyinde farklı sektörlerde (ör. atık su arıtma, plastik endüstrisi, balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği) kirliliğin azaltılması ve önlenmesi olacaktır. Etkinlik ile; seçilen çözümlerin paylaşılması yoluyla anlamlı diyalog ve geri bildirim için bir platform sağlayarak, bu yenilikçi çözümlerin başarılı bir şekilde bölgemizde de uygulanması için ilgili aktörlerin harekete geçirilmesi amaçlanmaktadır.

Misyon Okyanus hedeflerine yönelik çalışmalar gerçekleştiren paydaşları çalıştayımızda aramızda görmekten mutluluk duyarız.

Katılım talep formu tamamlandıktan sonra nihai katılım durumu ve toplantı linki e-posta aracılığı ile iletilecektir. 
Çalıştay hakkında deha fazla bilgi için; Ezgi Sahin, ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü

Powered by WordPress Inspiro WordPress Theme by WPZOOM