Launch of the Türkiye BlueMissionMed HUB

Launch of the Türkiye BlueMissionMed HUB

An image from the Launching event of the Türkiye BlueMissionMed HUB

The workshop on the Establishment of Türkiye, Mediterranean Hub to support the goals of the Horizon Europe “Mission Restore our Oceans and Waters” regarding clean seas and oceans will be held in Mersin on 12 December 2023.

The establishment of the Türkiye, Mediterranean Hub Workshop organised by METU Marine Sciences Institute, hosted by the Mersin Chamber of Commerce and Industry, with the contributions of Mersin Metropolitan Municipality, Mersin Chamber of Shipping and Mersin Economy Platform, aims to transform Mission Ocean’s actions towards the prevention and elimination of pollution in the Mediterranean (e.g. urban and industrial wastewater, terrestrial inputs from agriculture, etc., marine litter including macro and microplastic) into synergy.

Hub of Türkiye aims to ensure the participation, mobilization and facilitation of Mediterranean actors, starting from industrial stakeholders who have approved the Mission Charter towards the realisation of these goals. The workshop will showcase national actions that mobilize common solutions with all relevant stakeholders, from decision-makers to sectors, at regional and national levels, and will lay the groundwork for discussing future steps.

We will be happy to see relevant stakeholders working towards the goals of the Mission Ocean programme at the Launch event. Once the participation request form is completed, the final participation status will be confirmed via e-mail. The deadline for the registrations is 06 December 2023.

Register here! 

Date:12 December 2023

Location: Mersin Chamber of Commerce and Industry, Mersin / Türkiye

Time: 13:45-17:45 (GMT+3)

More information in the concept note

Ufuk Avrupa “Okyanuslar ve Suların Restorasyonu Misyonu“nun temiz denizler ve okyanuslar ile ilgili hedeflerinin desteklenmesine yönelik  “Türkiye, Akdeniz Hub’ının Kurulması Çalıştayı” 12 Aralık 2023 tarihinde Mersin’de düzenlenmektedir.

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü tarafından, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin Deniz Ticaret Odası ve Mersin Ekonomi Platformu katkıları ile düzenlenen bu Türkiye Hub’ı Kurulması Çalıştayı, Misyon Okyanuslar’ın Akdeniz’deki kirliliğin (ör. kentsel ve endüstriyel atık su, tarım kaynaklı vb. karasal girdiler, makro ve mikro plastik dahil deniz çöpleri) önlenmesi ve azaltılmasına yönelik eylemlerini sinerjiye dönüştürmeyi hedeflemektedir.

Türkiye Hub’ı, bu hedefleri hayata geçirmeye yönelik olarak Misyon Bildirgesi‘ni (Mission Charter) onaylayan endüstriyel paydaşlardan başlayarak, Akdeniz aktörlerinin katılımını sağlamayı, harekete geçirmeyi ve kolaylaştırmayı hedefliyor. Çalıştay, bölgesel ve ulusal düzeyde, karar vericilerden sektörlere ilgili tüm paydaşlar ile ortak çözümleri harekete geçiren ulusal eylemleri sergileyecek ve gelecek adımların görüşülmesine zemin hazırlayacaktır.

Misyon Okyanuslar programının hedeflerine yönelik çalışmalar gerçekleştiren ilgili paydaşlarımızı aramızda görmekten mutluluk duyarız. Katılım talep formu tamamlandıktan sonra nihai katılım durumu e-posta aracılığı ile iletilecektir.  Kayıtların en son 06 Aralık 2023 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.  

KAYIT OL

Etkinlik Bilgi Notu

Etkinlik gündemi yakın zamanda ilgili web sayfasında paylaşılacaktır.

Tarih: 12 Aralık 2023

Yer: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, Mersin / TÜRKİYE

Süre: 13:45-17:45

Format: Fiziksel

Dil: Türkçe